Biologische wijn

biogaardWat is biologische wijn?
Biologische wijn is de drank die gewonnen wordt uit alcoholische gisting van biologisch geteelde druiven, dat wil zeggen, de druiven worden geteeld zonder gebruik van chemische middelen zoals; kunstmest, insecticiden en pesticiden. Deze biologische teelt wordt in Frankrijk gecontroleerd door Ecocert.

Waarom drinken wij biologische wijn?
Onder andere voor de smaak; een goede wijn haalt zijn eigen, specifieke smaak uit de bodem, een bodem die uitsluitend bemest wordt met organische meststoffen (zoals compost, groenbemesting, dierlijke meststoffen) en mineralen. Op die manier worden gezonde wijnranken voortgebracht, waarbij ziektes sporadisch voorkomen. Mochten er echter toch ziektes voorkomen, dan worden deze bestreden met natuurlijke middelen zoals aftreksels van planten of met “Bordelaise pap”, dit is een koper-kalk oplossing. Verder gebruikt men in de kelder druifeigen gisten en niet die uit de (aroma)fabriek. Er worden geen zuren en stabilisatoren toegevoegd en het gebruik van sulfiet ligt beneden 50% van de Europese wettelijke norm. Er zijn zelfs wijnbouwers die helemaal geen sulfiet gebruiken. Verder worden biologische wijnen niet geklaard en ook niet gefilterd. Hierdoor behoudt de wijn zijn fruit en frisse smaak.

wijngaardDe biodynamische teelt
Een stap verder gaat de biodynamische teelt. Bios (=leven) en Dynamis (=energie).
Dit betekent werken in overeenstemming met de energie (zon, planeten, water en zuurstof). De basis voor deze (landbouw)methode werd reeds in 1924 gelegd door de antroposoof Rudolf Steiner, die beweerde, dat alle leven op aarde deel uitmaakt van één geheel.


Meer weten? Kom naar één van onze cursussen of proeverijen.